Sprawdź szkoły średnie i uczelnie wyższe w ogólnopolskim informatorze edukacyjnym EduInf.pl


Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ] 
Sprzedam prace maturalna!! 
Autor Wiadomość
Kotek
Kotek

Dołączył(a): 13 mar 2012, o 08:20
Posty: 4
Post Sprzedam prace maturalna!!
Mam do sprzedania prace na poniższe tematy. Każda praca była tylko raz napisana i raz wysłana do innej osoby. Jestem studentka III roku filologii polskiej i pisaniem prac zajmuje się już trzeci rok. Cena wszystkich prac wynosi 50zł wraz z bibliografia i planem ramowym. Jest możliwość napisania nowej pracy maturalnej cena wynosi 100zł W razie pytań proszę pisac na maila duska7718@wp.pl lub na numer gg 11884472.

• Odwołując się do wybranych dzieł literackich, scharakteryzuj i porównaj modele religijności w Biblii i w literaturze dawnych Greków i Rzymian.
• Kodeks moralny wybranych bohaterów literackich. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.
• Odwołując się do wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj portrety ludzi poszukujących sensu życia.
• Przedstaw motyw szaleństwa z miłości w utworach literackich z różnych epok.
• Na przykładach XIX i XX-wiecznych utworów literackich omów problem ludzkiej samotności.
• Literacki obraz zdrady. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
• Literackie obrazy Męki Pańskiej .Przedstaw temat na podstawie znanych utworów.
• Literatura jako źródło wiedzy o różnicach społecznych. Zaprezentuj temat, wykorzystując znane utwory .
• Odpowiedzialność przed własnym sumieniem. Omów zagadnienie w oparciu o literaturę polską.
• Tolerancja w dziejach Polski i Polaków. Przedstaw ten problem, odwołując się do utworów z różnych epok
• Ludzkie i boskie drogi sprawiedliwości. Zanalizuj to zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.
• Jaki obraz młodego pokolenia kreuje literatura różnych epok ? Porównaj dylematy i rozterki przeszłych pokoleń z problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi twoja generacja.
• Jakie są powinności rządzących wobec narodu ? Przedstaw zagadnienie na podstawie literatury różnych epok.
• Antyurbanizm w literaturze: przyczyny i przejawy zjawiska. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
• Zanalizuj i ukaż zależność między twórczością Witkacego a jego biografią. Odwołaj się do wybranych dzieł literackich tego twórcy.
• Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Omów zagadnienie, analizując celowo dobrane utwory.
• Ironiczny dystans wobec świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory..
• Różne wcielenia diabła w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie i dokonaj analizy funkcji tego motywu na przykładzie wybranych utworów.
• Które koncepcje szczęścia proponowane człowiekowi przez dzieła literackie wybranych epok są aktualne do dziś? Omów na wybranych przykładach.
• Przedstaw postawy człowieka wobec cierpienia i ich konsekwencje zaprezentowane w wybranych utworach
• Topos dworku szlacheckiego w literaturze polskiej wybranych epok. Zrealizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
• Związki literatury renesansowej z literaturą antyczną. Określ je, odwołując się do twórczości wybranego pisarza epoki odrodzenia.
• Konflikt rozumu i serca w tekstach literackich. Dokonaj analizy zagadnienia, odwołując się do wybranych utworów.
• Motyw labiryntu i jego funkcje w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
• Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
• Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
• Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Zilustruj i omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.
• Artysta jako bohater literacki. Ukaż różnorodność tego motywu na wybranych przykładach.
• Motyw tańca w literaturze polskiej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do dzieł literackich różnych epok.
• Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich. Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołując się do wybranych utworów literackich.
• Konflikty rodzinne w wybranych dramatach polskich pisarzy. Przedstaw problem oraz dokonaj analizy przyczyn i skutków.
• Etos rycerski w dziełach literackich. Ukaż funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.
• Od „kury domowej” do kobiety demonicznej. Literackie portrety kobiet przedstaw na wybranych przykładach.
• Bohaterowie literaccy różnych epok w poszukiwaniu szczęścia. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.
• Literackie portrety matek. Zaprezentuj zagadnienie na przykładzie utworów z różnych epok.
• Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
• Motyw Arkadii w literaturze. Przedstaw jego różne ujęcia i funkcje w wybranych dziełach literackich.
• Motyw utopii w literaturze. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych tekstów.
• Przedstaw różne sposoby wyrażania miłości do ojczyzny w twórczości wybranych przez Ciebie pisarzy.
• Dokonaj charakterystyki bohatera romantycznego .Przedstaw, w jaki sposób późniejsze epoki nawiązywały do tego typu bohatera. Omów problem, odwołując się konkretnych utworów literackich różnych epok."
• Bohaterowie „Granicy” z powieści Z. Nałkowskiej i filmu J. Rybkowskiego. Analiza porównawcza kreacji wybranych postaci
• Wieś jako inspiracja pisarzy w różnych epokach.
• Biografia jako klucz do odczytania twórczości” (Mickiewicz lub mieszana Mickiewicz, Krasiński i Słowacki).
• Literackie sposoby kreowania bohaterów zbuntowanych przeciw światu.
• Przyjaźń jako ważny motyw w literaturze polskiej i powszechnej”. Zaprezentuj go na wyselekcjonowanych przykładach epickich.
• Motyw szaleństwa z miłości.w utworach literackich różnych epok.
• Miasto – miejsce magiczne, cywilizacyjny chaos, przestrzeń destrukcji.... Omów różne sposoby widzenia miasta w literaturze.
• Czy upadek oznacza porażkę. zaprezentuj bohaterów, których losy zawierają odpowiedz na to pytanie.
• Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej.
• Inspiracje ludowością w dziełach literackich. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.
• Autobiografia jako tworzywo literackie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
• Zaprezentuj sposoby wykorzystania motywu winy i kary w literaturze różnych epok na podstawie analizy przykładów.
• Różne wizerunki matek w literaturze. Zaprezentuj temat, analizując przykłady z różnych epok.
• Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Omów różne postawy bohaterów na
podstawie analizy przykładów.
• Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
• Portret Sarmaty w literaturze baroku i oświecenia. Porównaj sposoby przedstawienia go, analizując wybrane przykłady.
• Miejsce listu w utworach literackich. Analizując właściwie dobrane przykłady, przedstaw sposób wykorzystania listu w dziele literackim i omów jego rolę.
• Przedstaw na wybranych przykładach różnorodne ujęcie motywu pracy w literaturze.
• Motyw kata i ofiary w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach dzieł literackich
• Obyczaje i tradycje szlacheckie w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.
• Wpływ wojny i masowych zbrodni na psychik_ i morale człowieka. Omów na podstawie wybranych dzieł.
• Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
• Etos rycerski dawniej i dziś_. Porównaj funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
• Tożsamość Polaka. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
• Wpływ biografii na drogą_ twórczość „pisarzy przeklętych”. Omów problem na wybranych przykładach
• Obraz miasta jako odbicie świadomości człowieka XX wieku. Rozważ temat, odwołując się do utworów przedstawicieli różnych nurtów literackich.
• Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
• Wizerunek szlachty polskiej w literaturze dwu wybranych epok. Omów ró_nice w ujęciu tego temat
• Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
• Polacy w satyrze i karykaturze. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje na wybranych przykładach róż nych tekstów kultury
• Totalitaryzm w literaturze i filmie. Przeanalizuj sposoby przedstawiania tego tematu na wybranych dziełach literackich i filmowych.
• Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.
• Różne obrazy powstania warszawskiego. Omów, odwołując się_ do wybranych tekstów kultury
• Język i styl wyznań miłosnych. Przeanalizuj przykłady tekstów epistolarnych dwóch wybranych epok.
• Reklama telewizyjna, radiowa, prasowa. Omów charakterystyczne cechy jej języka.
• różne ujęcia motywu nocy w literaturze i sztukach plastycznych.
• Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad odwołując sie do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
• Muzyczność i malarskość w Panu Tadeuszu.
• Barbaryzm i wulgaryzmy w języku współczesnej młodzieży. Omów temat odwołując sie do tekstów piosenek filmów własnych obserwacji
• Motyw wróżbity i proroka, jego funkcje w literaturze różnych epok. Zaprezentuj na przykładach z różnych epok
• obraz żołnierza w literaturze. Omow na wybranych przykładach
• Być albo mieć - czy dylemat tylko współczesny? Rozwiń tę myśl na podstawie dowolnych utworów literackich i własnych przemyśleń."
• BEZDOMNI Bohaterowi literaccy zaprezentuj różne sposoby ich kreacji na wybranych przykładach
• Bohaterowie literatury gotowi do najwyższych poświęceń. Omow temat na wybranych przykładach.
• Motyw ptaka w literaturze.
• Różne postawy wobec Okrucieństw II wojny światowej. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach literackich


13 mar 2012, o 08:30
Stały bywalec
Stały bywalec

Dołączył(a): 29 mar 2012, o 00:44
Posty: 117
Post Re: Sprzedam prace maturalna!!
WITAM SERDECZNIE! PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA SĄ PROFESJONALNIE NAPISANE PREZENTACJE MATURALNE.
JESTEM NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO Z KILKUNASTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM.
OSTATNIMI CZASY TRUDNA SYTUACJA MATERIALNA ZMUSIŁA MNIE DO SZUKANIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ZAROBKU - ZACZĄŁEM PISAĆ PREZENTACJE MATURALNE.
JEŚLI CHCESZ OSIĄGNĄĆ SUKCES NA MATURZE Z J. POLSKIEGO - ZAMÓW PREZENTACJE JUŻ DZIŚ. W SKŁAD PREZENTACJI WCHODZI:
1. PLAN RAMOWY WYPOWIEDZI
2. PEŁNA BIBLIOGRAFIA
3. PREZENTACJA
DODATKOWO ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ STANOWIĄCEJ TŁO PREZENTACJI ORAZ WYSZUKANIA I OBROBIENIA FRAGMENTÓW FILMÓW - ZWIĄZANYCH Z TEMATEM. (CO OCZYWISTE ZNACZNIE ZWIĘKSZY TO PRZEJRZYSTOŚĆ PRACY I ZAINTERESUJE KOMISJĘ). JESTEM ELASTYCZNY I W PEŁNI DOSTOSOWUJĘ PRACE DO WYMAGAŃ STAWIANYCH MI PRZEZ KLIENTÓW. NAPISAŁEM JUŻ WIELE PRAC - WSZYSTKIE ZOSTAŁY OCENIONE NA MAKSIMUM LUB TROSZKĘ SŁABIEJ.
GWARANTUJĘ ORYGINALNOŚĆ I NIEPOWTARZALNOŚĆ.
W TEN OTO PROSTY SPOSÓB UNIKNIESZ MATURALNEGO STRESU, OSIĄGAJĄC TYM SAMYM PRZEWAGĘ NAD SWOIMI KOLEGAMI I KOLEŻANKAMI. SZYBKI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA. DOŁĄCZ DO GRONA ZADOWOLONYCH I KUP PREZENTACJĘ!
Kontakt: pomocmaturalna@onet.pl Lub GG 40304424


29 mar 2012, o 00:57
Stały bywalec
Stały bywalec

Dołączył(a): 29 mar 2012, o 00:44
Posty: 117
Post Re: Sprzedam prace maturalna!!
Oferuję kompleksowe pisanie prezentacji maturalnych na wybrany temat.
Prezentacja zawiera: pracę 4-5 str. A4, czcionka 12, bibliografia, plan prezentacji, przykładowe pytania komisyjne.
Mam na swoim koncie wielu zadowolonych maturzystów.
Każda praca jest napisana w sposób indywidualny, kreatywny i oryginalny co daje gwarancję powodzenia na maturze.
Cena do uzgodnienia.

GG; 40304424
E-mail pomocmaturalna@onet.pl


22 wrz 2012, o 11:51
Kotek
Kotek

Dołączył(a): 1 maja 2014, o 23:47
Posty: 1
Post Re: Sprzedam prace maturalna!!
Sprzedam pracę maturalną, temat:

"Ironiczny dystans wobec świata w poezji Wisławy Szymborskiej. Omów temat, analizując i interpretując wybrane utwory."

Praca zdana na 90%, poprawiana przez egzaminatora-znajomego i polonistkę
+ bibliografia
+ bardzo długa praca, 6 stron a4, zajęła mi dokładnie 15 minut, ale szybko mówię, więc można i skrócić
+ super prezentacja multimedialna w powerpoincie.

+parę przykładowych pytań
i ewentualna pomoc


1 maja 2014, o 23:50
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 4 ] 
 


  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Zidentyfikowani użytkownicy: Google [Bot]


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
cron


Polecamy: korepetycje Olsztyn chemia Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.